Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 09:07 PM 11/10/2017 - Lượt xem: 9

Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở đã đi vào hoạt động và đã thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, sau khi hoàn thành công trình và các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, thì doanh nghiệp bắt buộc phải lập báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường  để gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG THỊNH sẽ giúp các bạn trong việc lập báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Hotline : 0904 101 575 

 

Kết quả hình ảnh cho Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường

 

Hồ sơ lập báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Để hoàn thành báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết, chúng ta cần những hồ sơ sau: 

- 01 văn bản đề nghị kiểm tra xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
- 05 báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Đối với cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm thông tư 26/2015/TT-BTNMT . Đối với cơ sở hoạt động về thủy lợi, thủy điện có công trình hồ chứa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Cơ quan nộp phê duyệt báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Đối với cơ sở đã lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nộp Sở Tài nguyên Môi trường.

Khi quý khách hàng có nhu cầu lập báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường  hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đầy đủ về mặt pháp lý.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG THỊNH

Địa chỉ: Số 407 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 3215 1521     Hotline : 0904 101 575 

Email: dongthinhxd@gmail.com